Naučné stezky

Naučná stezka KRÁLOVSKÁ ROKLE

Naučná stezka „Královská rokle“ vznikla ve spolupráci Lesů České republiky s.p., LS Horšovský Týn a Národního památkového ústavu Plzeň a byla dokončena v červnu roku 2010. Celá akce byla financována z Programu 2000, prostředků určených ke stavbám veřejně prospěšným. Náklady této akce činily 1 150 tis. Kč. Realizací akce došlo k propojení plynulého pěšího okruhu do lesních partií z intravilánu města a k obnovení historické kultury krajiny.

Celková délka naučné stezky je přibližně 4 km. Jedná se o lehkou až středně těžkou trasu, která se dá projít zhruba za 1 hodinu, vede po cestách v parku a přilehlém lesním komplexu Hubený a je vhodná i pro rodiny s malými dětmi a kočárky.

Trasa naučné stezky začíná první zastávkou s informační tabulí u letohrádku v Zámeckém parku Horšovský Týn . V Zámeckém parku jsou umístěny ještě zastávky č.2 a č.5. Na těchto informačních tabulích jsou spolu s fotografiemi návštěvníkům těchto míst nabídnuty informace týkající se historie Státního hradu a zámku Horšovský Týn, též historie zajímavých staveb Zámeckého parku (letohrádek, gloriet a loretánská kaple) a v neposlední řadě popis vzniku a úprav Zámeckého parku. Za bránou v oplocení parku je umístěna zastávka č.3, kde se mohou turisté seznámit se způsobem současného lesního hospodářství. Od této zastávky vede trasa naučné stezky ke Královské rokli, kterou i prochází. V tomto úseku dlouhém cca 400m proběhly značné stavební úpravy stezky. Byla provedena povrchová stabilizace stezky a jejího podkladu včetně zajištění povrchového odtoku vody z prostoru stezky a tělesa rokle k vodoteči Křakovského potoka. Stezka v této části byla rozšířena a bylo upraveno stávající prameniště studánky. V prostoru stávající křižovatky lesních cest byl vybudován altán pro odpočinek návštěvníků lesa a turistů. V altánu je umístěna zastávka č. 4, kde je popsána historie tohoto zajímavého místa, návštěva anglického krále Edvarda VII. v Horšovském Týně v letech 1904 až 1907, kdy se zúčastnil honu na panství Trauttmansdorffů.