Památky města

 

MĚSTO

Horšovský Týn je dnes vyhlášen městskou památkovou rezervací, která mimo významných historických budov chrání také vlastní městskou zástavbu jako celek. Dochoval se zde takřka nedotčený urbanistický soubor, v němž lze sledovat stavební a umělecký vývoj od rané gotiky až k pozdnímu baroku.

Řadové měšťanské domy na náměstí Republiky a v přilehlých ulicích vytvářejí svérázný malebný kolorit, tolik typický pro Horšovský Týn. Původně gotické domy byly totiž v 18. století v průčelí zdobeny převážně volutovými štíty se štukovou ornamentikou, pěknou ukázkou lidového baroka.

ZVONICE

V 18. a 19. století je znázorněna jako polygonální kaple s kruhovými okny a stanovou střechou. Nyní zde stojí čtvercová klasická stavba s nízkou plechem pokrytou střechou. Uvnitř se nachází zvon o průměru 184 cm vážící 3t o objemu 5.8m, který se rozeznívá vždy jen o Vánocích. Podle letopočtu byl vyroben v roce 1614 na náklady Viléma z Lobkovic.

RADNICE

Budova radnice byla postavena počátkem 16.století v pozdně gotickém slohu. V roce 1547 vyhořela a byla přestavěna v renesančním slohu. V roce 1693 byla přestavěna v barokním slohu a v něm byla obnovena po druhém požáru v roce 1708. V roce 1801 vyhořela potřetí. Poslední velká přestavba proběhla v letech 1964 až 1967. Dala vyniknout gotickému a renesančnímu jádru se zachovalými stavebními prvky. V průčelí radnice je umístěn barokní znak města, který Horšovskému Týnu polepšil císař Ferdinand II.v roce 1622. Nad ním ve výklenku stojí barokní soch Spravedlnosti s váhami a mečem. Radnice je sídlem městského úřadu.

KOSTEL SV. PETRA A PAVLA

Na náměstí Republiky byl postaven v 80.letech 13. století v raně gotickém stylu. po r. 1708 byl zbarokizován, zařízení kostela pochází z 1. čtvrtiny 18. století, stejně jako i varhany s třídílným korpusem. Věž tohoto kostela umožňuje návštěvníkům překrásnou vyhlídku po okolním kraji. Zpřístupněna veřejnosti je od 1.7. do 31.8. každý den kromě pondělí od 9.00-12.00 a 13.00-16.00 hodin a při Dnech evropského dědictví 10.-11. září 2005.

VĚŽ KOSTELA SV. PETRA A PAVLA

Na věž, z jejíhož ochozu je možné přehlédnout město i široké okolí musíte vystoupit 98 schodů do výšky 38 metrů . Nad kobkou s gotickou klenbou obsahuje věž pět podlaží, tvořených samonosnou konstrukcí vybudovanou v r. 1876. Zvonice byla přestavěna r. 1852. Stopy staršího patrování i zazděných okenních otvorů jsou dosud znatelné. Sedmé podlaží tvoří dodatečně vystavěná barokní zvonice se dvěma zvony, z nichž menší darovaný Norbertem z Trauttmansdorffu je datován do r. 1727. Za Liebschera zde visela kopie zvonu slitého r. 1614 a trám stolice byl údajně doplněn letopočtem 1683. Nad zvonicí uzavírá věž poslední nově upravené patro, z něhož je možné vstoupit na věžní ochoz.

KOSTEL SV. ANNY

Při hlavním tahu silnice na Domažlice / hranič. přechod Folmava, Lísková/ stojí jistě za zhlédnutí kostel sv. Anny. Původně pozdně gotický kostel s vynikající síťovou klenbou presbytáře byl v 18. století barokizován a v r. 1842 doplněn o empírovou hrobku. Představuje také výraznou dominantu krajiny.

KOSTEL SV. APOLINÁŘE

Arciděkanský chrám sv. Apolináře na Velkém předměstí z pol. 13. stol. patří k nejstarším církevním stavbám ve městě. Je to jednolodní obdélníková stavba z gotickým presbytářem zaklenutým křížovou žebrovou klenbou z konce 14. stol. a o něco málo mladší kaplí Panny Marie na jižní straně, kde se nachází vzácné malby z doby kolem r. 1500 mezi nimi i nejstarší pohled na město Horšovský Týn. Kostel byl vypálen při obléhání Husity v r. 1422 a úplně dostavěn byl až v pol. 18. století ve stylu barokním, rovněž interiér je až na malé vyjímky poznamenán totou přestavbou. V letech 1926 – 1927 byl kostel opět nákladně opravován, přičemž byli odhaleny původní gotické prvky skryté pod barokní omítkou. V objektu kostela i na venkovních zdech jsou vsazené různé náhrobní kameny z let 1510 – 1834. V tomto chrámu se nachází dva oltářní obrazy (Jan Nepomucký 1911, Panna Maria Bolestná 1915), které jsou dílem akademické malířky Pauline Bäuml.

KAPUCÍNSKÝ KLÁŠTER

Bývalý klášter kapucínů se špitálem založil za východní branou města Adam Matyáš z Trauttmansdorffu v roce 1650.Jednoduchý raně barokní konventní chrám z let 1650 – 1654 je dílem Víta ze Štrašsburku. Sloužil též jako rodinná hrobka Trauttmansdorffů. V roce 1785 byl klášter zrušen císařem Josefem II., ale krátce nato byl znovu obnoven.V roce 1942 byl klášter opět uzavřen. I když byla po válce činnost kapucínů načas obnovena, byl v roce 1950 konvent definitivně zrušen a z kostela vznikl sklad velkoobchodu. V současnosti je klášterní komplex majetkem města a připravuje se jeho celková rekonstrukce.