Zajímavosti

Na území lesní správy se nachází mnoho zajímavých míst, od přírodních po kulturní památky. Značná část lesní správy spadá do CHKO Český les. Rovněž je na území LS zřízený i značný počet maloplošných chráněných území (MZCHÚ), jedná se například o přírodní rezervace a památky PR Malý zvon, PR Starý Hirštějn, PP Skalky na Sádku, PR Dlouhý Vrch, PR Pleš a PP Červený vrch. Déle se na území LS nachází sedm Evropsky významných lokalit (EVL) v rámci soustavy Natura 2000.

Z kulturních památek stojí za zmínku zřícenina Starý Herštejn, nacházející se asi 4 km jihovýchodně od obce Vranov. Z turistického hlediska je také zajímavý pramen Radbuzy nacházející se asi 2 km od obce Závist.

Město Horšovský Týn