Zajímavosti

 

Hradišťansko

Jedním z mnoha zajímavých míst Lesní Správy Horšovský Týn je okolí vsi Hradišťany , patřící pod nedalekou Obec Honezovice. Hradišťany leží 9 km západně od Stoda obklopeny jehličnatými lesy. Patří k nejstarším obcím plzeňského kraje. Vznik vsi nejspíše souvisí se založením benediktinského kláštera Kladruby, k jehož panství po staletí patřila. Osídlení je doloženo již z mladší doby bronzové. V lese asi 1,5 km za vsí Hradišťany se nachází slovanské hradiště z 10. -11. století o rozloze cca 2,3 ha. Asi 200 m jihozápadně od reliktů hradiště byl objeven mohylník o 12 mohylách. Ty jsou dodnes v porostech dobře patrné. Díky jejich výskytu má hospodaření v lesích, kde se mohyly vyskytují, svá specifika. Například se nemohou vysazovat hluboko kořenící dřeviny. Tzv. mohylová pole se vyskytují i na dalších lokalitách LS Horšovský Týn.

Mimořádnou zajímavostí v lesích v působnosti LS Horšovský Týn jsou pozůstatky z doby meziválečné. Pevnůstky zvané „řopíky“ byly součástí Československého opevnění, vybudované v letech 1936 až 1939 jako hlavní ochranné pásmo proti nacistickému Německu. V nedalekých Kladrubech je situováno Muzeum Československého opevnění.

Hradišťanskem prochází cyklotrasa č. 306, která pokračuje do Kladrub a kláštera Teplá, dále katastr protínají cyklostezky č. 2270 a 2272. Nejen příznivce cykloturistiky, ale i houbaře potěší zdejší klidné a krásné prostředí lesnaté krajiny.

Další místo, které si zaslouží pozornost jsou Jivjanské rybníky. Leží na rozhraní tří okresů Domažlice, Tachov a Plzeň-jih a skládají se celkem ze 4 rybníků. Jivjanský, největší cca 30 ha, dále Červený cca 10 ha, a Zálezelský rybník (tvoří ho dva malé rybníčky). Soustava leží východně od obce Jivjany a je dostupná ze silnice Hradišťany – Jivjany. Zejména Jivjanský rybník je významnou tahovou zastávkou pro ptactvo na jarním i podzimním tahu. Můžeme zde pozorovat kromě běžných druhů kachen vzácnější potápku roháče. Jivjanské rybníky mají své kouzlo celoročně, ale teprve s barevným podzimem a ranním mlhavým oparem se stávají skutečnou lahůdkou.

Město Horšovský Týn